Lotnisko Ławica – czy będzie można zgłaszać jeszcze roszczenia? Aktualizacja informacji

Luty 06, 2019  |   Posted by :   |   Bez kategorii, Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Szanowni Państwo, w dniu 6 lutego 2019 roku poinformowaliśmy Państwa o projekcie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie art. 129 ust. 4, ale niestety po pracach komisji w Senacie w dniu 15 lutego 2019 r. do Sejmu trafił projekt w niekorzystnym dla mieszkańców kształcenie. Projekt przygotowany przez senatorów, który przewidywał przedłużenie dotychczasowego, niekonstytucyjnego...

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki przedsiębiorcy

Styczeń 10, 2019  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Przypominamy, iż w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy, podmiotami, na które nowa ustawa nakłada obowiązki (tzw. instytucjami obowiązanymi) są m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy...

Odszkodowania za hałas powodowany przez lotnisko w Poznaniu oraz Krzesinach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wrzesień 10, 2018  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Odszkodowania za hałas powodowany przez lotnisko w Poznaniu oraz Krzesinach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W dniu 7 marca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny art. 129 ust. 4 prawa ochrony środowiska. Przepis ten przewidywał termin dwuletni na dochodzenie roszczeń dla m.in. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze ograniczonego...

Skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych oraz zmiany dotyczące zarzutu przedawnienia roszczeń

Lipiec 16, 2018  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych oraz zmiany dotyczące zarzutu przedawnienia roszczeń Ustawa zmieniająca z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodek cywilny oraz niektórych innych ustaw,  która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r. wprowadziła kilka bardzo istotnych zmian. Mianowicie modyfikacji podlega przepis art. 118 k.c. zgodnie, z którym obecnie termin...

Split payment – podzielona płatność w VAT

Czerwiec 20, 2018  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Podzielona płatność w VAT W dniu 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa powyższa znowelizuje art. 108a–108d (rozdz. 1a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) wprowadzając tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). Mechanizm podzielonej...