Archive | Ławica – odszkodowania

Lotnisko Ławica – czy będzie można zgłaszać jeszcze roszczenia? Aktualizacja informacji

Luty 06, 2019  |   Posted by :   |   Bez kategorii, Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Szanowni Państwo, w dniu 6 lutego 2019 roku poinformowaliśmy Państwa o projekcie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie art. 129 ust. 4, ale niestety po pracach komisji w Senacie w dniu 15 lutego 2019 r. do Sejmu trafił projekt w niekorzystnym dla mieszkańców kształcenie. Projekt przygotowany przez senatorów, który przewidywał przedłużenie dotychczasowego, niekonstytucyjnego...

Ławica – pierwszy prawomocny wyrok !!!

Lipiec 23, 2015  |   Posted by :   |   Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Szanowni Państwo! Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w dniu dzisiejszym zapadł bardzo ważny i korzystny wyrok w sprawie odszkodowań od lotniska Ławica. Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. Tym samym, utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, w którym uwzględnione zostały roszczenia powodów – mieszkańców Przeźmierowa – o odszkodowanie...

Ławica – odszkodowania – rozprawa apelacyjna

Grudzień 03, 2014  |   Posted by :   |   Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

W dniu 16 grudnia 2014 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpozna apelację Portu Lotniczego Poznań – Ławica od pierwszego wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu, w którym to sąd na rzecz klinetów Kancelarii zasądził odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomosci w związku z utworzeniem OOU. O wyniku niezwłocznie Państwa poinformujemy na stronie Kancelarii.

Ławica – jest pierwszy wyrok !!!

Wrzesień 18, 2014  |   Posted by :   |   Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym, w sprawie prowadzonej przez Kancelarię, zapadł pierwszy wyrok, w którym to Sąd Okręgowy w Poznaniu częściowo rozpoznał roszczenia powodów (mieszkańców strefy wewnętrznej OOU) i zasądził od portu lotniczego odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości. Główne motywy rozstrzygnięcia przedstawimy Państwu po otrzymaniu pisemnego...

Ławica odszkodowania – wyrok!

Wrzesień 11, 2014  |   Posted by :   |   Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Uprzejmie informuję, iż w jednej ze spraw prowadzonych przez Kancelarię został wyznaczony termin publikacyjny. Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 18 września 2014 roku zamierza wydać wyrok częściowy w sprawie odszkodowania od lotniska. Rozstrzygnięcie będzie dotyczyło roszczenia o spadek wartości nieruchomości w związku z utworzeniem OOU. Po treści wyroku niezwłocznie Państwa poinformuję....

Ławica odszkodowania – aktualności

Marzec 13, 2014  |   Posted by :   |   Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Informujemy, iż pojawiły się już pierwsze opinie biełgych w sprawach prowadzonych przez Kancelarię. W przypadku dwóch nieruchomości położonych w Przeźmierowie stwierdzono spadek wartości nieruchomości w wysokości 10 i 13 % ich wartości. Nadto biegli ustalili, iż nieruchomości te wymagają dodatkowych nakładów akutysycznych. Zachęcamy również do zapoznania się z najnowszymi informacjami...

Ławica odszkodowania – aktualności

Styczeń 29, 2014  |   Posted by :   |   Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Przypominamy, iż z dniem 28 lutego 2014 roku upływa termin do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie do Portu Lotniczego Poznań-Ławica w związku z utworzeniem OOU. Niedochowanie w/w terminu skutkować będzie utratą możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w przyszłości. Jednocześnie informujemy, iż w sprawach prowadzonych przez Kancelarię odbyły się pierwsze oględziny nieruchomości...

Ławica – termin przedawnienia roszczeń

Grudzień 19, 2013  |   Posted by :   |   Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Ławica – termin przedawnienia roszczeń Sąd Najwyższy zajął się sprawą terminu przedawnienia roszczeń – tj. kwestią, w jakim czasie należy złożyć pozew do Sądu o odszkodowanie za hałas w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania (dalej „OOU”). Sąd Najwyższy przesądził, iż termin ten wynosi 10 lat, a nie 3 lata (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013...

Odszkodowania za hałas – wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku

Sierpień 29, 2013  |   Posted by :   |   Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Poniżej Kancelaria zamieszcza wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku wraz z uzasadnieniem (sygn. akt IV C 1107/08), który zapadł w sprawie odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z niej w następstwie ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. W uzasadnieniu Sąd podkreślił, ”iż w związku...

Ławica – zwolnienie od kosztów sądowych

Sierpień 27, 2013  |   Posted by :   |   Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Ławica – zwolnienie od kosztów sądowych Kancelaria podaje, iż w jednej z prowadzonych przez nią spraw, Sąd przychylił się do wniosku pełnomocnika – adw. Magdaleny Sobaszkiewicz i postanowił zwolnić powódkę od kosztów sądowych w całości. Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna,...