Ławica – jest pierwszy wyrok !!!

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym, w sprawie prowadzonej przez Kancelarię, zapadł pierwszy wyrok, w którym to Sąd Okręgowy w Poznaniu częściowo rozpoznał roszczenia powodów (mieszkańców strefy wewnętrznej OOU) i zasądził od portu lotniczego odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości. Główne motywy rozstrzygnięcia przedstawimy Państwu po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia.

Oczywiście wyrok nie jest prawomocny, jednak ma istotne znaczenie dla wszystkich toczących się postępowań sądowych. Pozwany już zapowiedział złożenie apelacji.

Comments are closed.