Ławica odszkodowania – aktualności

Przypominamy, iż z dniem 28 lutego 2014 roku upływa termin do zgłaszania roszczeń o odszkodowanie do Portu Lotniczego Poznań-Ławica w związku z utworzeniem OOU. Niedochowanie w/w terminu skutkować będzie utratą możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej w przyszłości.

Jednocześnie informujemy, iż w sprawach prowadzonych przez Kancelarię odbyły się pierwsze oględziny nieruchomości przez biegłych sądowych. Wstępnie szacuje się spadek wartości nieruchomości w strefie wewnętrznej na średnio 12%, a w strefie zewnętrznej na 5,5%. Wskaźnik procentowy może się różnić w zależności od lokalizacji nieruchomości.

Comments are closed.