Ławica – pierwszy prawomocny wyrok !!!

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zawiadamiamy, iż w dniu dzisiejszym zapadł bardzo ważny i korzystny wyrok w sprawie odszkodowań od lotniska Ławica.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu oddalił apelację Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. Tym samym, utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego, w którym uwzględnione zostały roszczenia powodów – mieszkańców Przeźmierowa – o odszkodowanie z tytułu spadku wartości nieruchomości.

Jest to pierwszy wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie odszkodowań od poznańskiego lotniska związanych z wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania. Sąd Apelacyjny jednoznacznie potwierdził, wbrew twierdzeniom Ławicy, że spadek wartości nieruchomości znajdujących się w OOU rzeczywiście nastąpił.

Pozostaje teraz mieć nadzieję, iż wydanie tego korzystnego dla właścicieli nieruchomości wyroku spowoduje szybsze zakończenie kolejnych spraw, w tym sprawa prowadzonych przez naszą Kancelarię (obecnie w kilku sprawach oczekujemy na wyznaczenie terminów rozpraw apelacyjnych). O ich wynikach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Comments are closed.