Ławica – termin przedawnienia roszczeń

Ławica – termin przedawnienia roszczeń

Sąd Najwyższy zajął się sprawą terminu przedawnienia roszczeń – tj. kwestią, w jakim czasie należy złożyć pozew do Sądu o odszkodowanie za hałas w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania (dalej „OOU”). Sąd Najwyższy przesądził, iż termin ten wynosi 10 lat, a nie 3 lata (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 roku, sygn. akt II CSK 161/13).

Jednocześnie, Sąd Najwyższy podkreślił, iż roszczenia mogą wnosić tylko osoby, które w zakreślonym terminie dwóch lat od wejścia w życie OOU zgłosiły swoje roszczenia do podmiotu obowiązanego do wypłaty odszkodowania.

Orzeczenie zostało wydane w sprawie przeciwko lotniku w Krzesinach, natomiast ze względu na tożsamość podstaw prawnych dochodzonych roszczeń, ma ono niewątpliwie zastosowanie również w przypadku postępowań przeciwko lotniku Ławica.

Przypominamy, iż dwuletni termin na zgłoszenie roszczeń upływa w lutym 2014 roku

Comments are closed.