Ławica – zwolnienie od kosztów sądowych

Ławica – zwolnienie od kosztów sądowych

Kancelaria podaje, iż w jednej z prowadzonych przez nią spraw, Sąd przychylił się do wniosku pełnomocnika – adw. Magdaleny Sobaszkiewicz i postanowił zwolnić powódkę od kosztów sądowych w całości.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Dzięki takiemu rozstrzygnięciu powódka może dochodzić odszkodowania od Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o.o. nie ponosząc początkowo kosztów, w szczególności kosztów związanych z opłatą od pozwu (5% wartości dochodzonego roszczenia) oraz zaliczką na poczet biegłego (od 2.000 zł do 5.000 zł).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakładce Usługi → Ławica dochodzenie odszkodowań.

Comments are closed.