Zespół

 adw. Magdalena Sobaszkiewicz

Adwokat Magdalena Sobaszkiewicz ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentką dwuletniego Studium Prawa Brytyjskiego The University of Cambridge Diploma in „An Introduction to the English and European Union Law”.

W 2008 roku uzyskała wpis na listę aplikantów adwokackich przy Wielkopolskiej Izbie Adwokatów w Poznaniu. W 2012 roku z wynikiem pozytywnym zdała egzamin adwokacki.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych (prawo spółek, postępowania sądowe, prawo pracy, prawa autorskie), jak i osób fizycznych (prawo cywilne i rodzinne).

Zajmuje się prowadzeniem postępowań odszkodowawczych, m.in. w związku z utworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania wokół lotnisk oraz zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych.

 

apl. Marta Syk-Prętka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji a także Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aplikantka adwokacka w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

W kancelarii zajmuje się obsługą prawną klientów biznesowych (przedsiębiorców) oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego a także prawa nieuczciwej konkurencji.