Odszkodowania za hałas powodowany przez lotnisko w Poznaniu oraz Krzesinach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Odszkodowania za hałas powodowany przez lotnisko w Poznaniu oraz Krzesinach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

W dniu 7 marca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny art. 129 ust. 4 prawa ochrony środowiska. Przepis ten przewidywał termin dwuletni na dochodzenie roszczeń dla m.in. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze ograniczonego użytkowania lotniska. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego okres dwuletni jest okresem zbyt krótkim.

Ze względu na krótki termin zgłaszania roszczeń wielu właścicieli lub też użytkowników wieczystych nie zgłosiło swoich roszczeń względem lotniska w Poznaniu. Trybunał Konstytucyjny przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich twierdząc, iż – długość tego terminu powinna być określona z uwzględnieniem zasługującego na ochronę interesu publicznego oraz prywatnego osób uprawnionych. Rzecznik trafnie wskazywał na funkcjonujące w systemie prawnym dłuższe terminy zawite w różnych działach prawa. Ich średnia długość może służyć za swoisty standard, do którego mógłby odwołać się prawodawca, projektując zmianę art. 129 ust. 4 p.o.ś. w analizowanym zakresie. W związku z tym warto dla zabezpieczenia swoich roszczeń mogących wystąpić po zmianie wspomnianego przepisu, tj. wydłużeniu terminu zgłaszania roszczeń odszkodowawczych, zgłosić się do kancelarii w celu skierowania odpowiednich pism przedprocesowych do lotniska. W związku z niekonstytucyjnością tego przepisu, termin zgłaszania roszczeń zapewne ulegnie wydłużeniu. Właściciele działek położonych w takiej strefie najprawdopodobniej będą mogli domagać się odszkodowania za spadek wartości nieruchomości oraz będą mogli żądać poprawy akustyki ich budynków.

Kancelaria prowadzi już od wielu lat postępowania odszkodowawcze od lotniska dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na obszarze ograniczonego użytkowania. Dotychczas, każda sprawa odszkodowawcza prowadzona w tutejszej Kancelarii w sprawie przeciwko lotnisku Poznań – Ławica zakończyła się wypłatą należnego odszkodowania.

W związku z tym, iż dziś jeszcze nie wiadomo jak zostanie uregulowana sytuacja prawna po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zapraszam do współpracy wszystkie zainteresowane osoby, które posiadają nieruchomości w obszarze ograniczonego użytkowania, aby zabezpieczyły swoje roszczenia już teraz poprzez zgłoszenie roszczeń wobec lotniska.

Comments are closed.