Pierwsze terminy rozpraw w sprawach przeciwko Ławicy

W sprawach wszczętych przez Kancelarię przed Sądem Okręgowym w Poznaniu przeciwko lotnisku Ławica o zapłatę odszkodowania zostały wyznaczone pierwsze terminy rozpraw na początek czerwca oraz lipca 2013 roku. W większości spraw lotnisko Ławica sporządziło odpowiedzi na pozew, tym samym prezentując swoje stanowisko.  

Comments are closed.