Ławica – wezwania do zapłaty

Informujemy, iż pierwsze wezwania do zapłaty odszkodowania w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica zostały wysłane – obecnie oczekujemy na kontakt ze strony Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Klienci Kancelarii dochodzą odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, których są właścicielami oraz z tytułu zwrotu nakładów koniecznych do zapewnienia właściwego klimatu akustycznego. Kancelaria przewiduje, iż w drugiej połowie lutego 2013 roku, w przypadku braku zawarcia ugody na etapie przedsądowym, zostaną złożone pozwy przeciwko lotnisku Poznań-Ławica.

Comments are closed.