Archive | Czerwiec, 2018

Split payment – podzielona płatność w VAT

Czerwiec 20, 2018  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Podzielona płatność w VAT W dniu 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa powyższa znowelizuje art. 108a–108d (rozdz. 1a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) wprowadzając tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). Mechanizm podzielonej...

RODO – zapraszamy do współpracy

Czerwiec 18, 2018  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

                Od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”).                ...