Archive by Author

Lotnisko Ławica – czy będzie można zgłaszać jeszcze roszczenia? Aktualizacja informacji

Luty 06, 2019  |   Posted by :   |   Bez kategorii, Ławica - odszkodowania   |   Komentowanie nie jest możliwe

Szanowni Państwo, w dniu 6 lutego 2019 roku poinformowaliśmy Państwa o projekcie zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie art. 129 ust. 4, ale niestety po pracach komisji w Senacie w dniu 15 lutego 2019 r. do Sejmu trafił projekt w niekorzystnym dla mieszkańców kształcenie. Projekt przygotowany przez senatorów, który przewidywał przedłużenie dotychczasowego, niekonstytucyjnego...

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki przedsiębiorcy

Styczeń 10, 2019  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Przypominamy, iż w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy, podmiotami, na które nowa ustawa nakłada obowiązki (tzw. instytucjami obowiązanymi) są m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy...

Odszkodowania za hałas powodowany przez lotnisko w Poznaniu oraz Krzesinach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Wrzesień 10, 2018  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Odszkodowania za hałas powodowany przez lotnisko w Poznaniu oraz Krzesinach po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W dniu 7 marca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjny art. 129 ust. 4 prawa ochrony środowiska. Przepis ten przewidywał termin dwuletni na dochodzenie roszczeń dla m.in. właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze ograniczonego...

Skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych oraz zmiany dotyczące zarzutu przedawnienia roszczeń

Lipiec 16, 2018  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych oraz zmiany dotyczące zarzutu przedawnienia roszczeń Ustawa zmieniająca z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodek cywilny oraz niektórych innych ustaw,  która weszła w życie w dniu 13 lipca 2018 r. wprowadziła kilka bardzo istotnych zmian. Mianowicie modyfikacji podlega przepis art. 118 k.c. zgodnie, z którym obecnie termin...

Split payment – podzielona płatność w VAT

Czerwiec 20, 2018  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Podzielona płatność w VAT W dniu 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa powyższa znowelizuje art. 108a–108d (rozdz. 1a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.) wprowadzając tzw. mechanizm podzielonej płatności (split payment). Mechanizm podzielonej...

RODO – zapraszamy do współpracy

Czerwiec 18, 2018  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

                Od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej „RODO”).                ...

Prawo pracy – zmiany od stycznia 2017 roku

Luty 22, 2017  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

Zmiany, jakie zaszły 1 stycznia 2017, wprowadzają korzystną zmianę dla pracowników, polegającą na wydłużeniu terminu z 14 dni do 21 dni na złożenie do sądu pracy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania i żądania nawiązania umowy o pracę. Termin 21 liczy odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę, doręczenia...

Prawo pracy – nowelizacja – luty 2016

Grudzień 02, 2015  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY – LUTY 2016 Już 22 lutego 2016 roku wejdą w życie istotne zmiany Kodeksu pracy dotyczące przede wszystkim umowy na czas określony. Zostały one wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta ma na celu m.in. przybliżenie polskich przepisów do wymogów, jakie stawia przed nami Unia Europejska....

Nowelizacja Prawa Rodzinnego

Wrzesień 10, 2015  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

KONIEC Z OBOWIĄZKOWYM OGRANICZANIEM PRAW RODZICIELSKICH PRZY ROZWODZIE – NOWELIZACJA PRAWA RODZINNEGO  29 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinno-opiekuńczego oraz Kodeksu postepowania cywilnego. Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą przede wszystkim kwestii orzekania przez Sąd o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i o kontaktach dziecka z rodzicami po rozwodzie. Dotychczas...

Dozór elektroniczny po 1 lipca 2015 roku

Lipiec 31, 2015  |   Posted by :   |   Bez kategorii   |   Komentowanie nie jest możliwe

DOZÓR ELEKTRONICZNY PO 1 LIPCA 2015 ROKU – DUŻE ZMIANY 1 lipca 2015 roku weszła w życie, bardzo obszerna i szeroko komentowana w środowisku prawniczym, nowelizacja prawa karnego. Jednym z jej głównych celów jest zmiana zasad wymiaru kary oraz ich hierarchii, które w poprzednim kształcie nie funkcjonowały najlepiej. Ustawodawca, poprzez nowelę, chce ograniczyć stosowanie kary pozbawienia...