Prawo pocztowe – zmiany od 1 stycznia 2013 roku

Z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpiło całkowite uwolnienie rynku usług pocztowych w wyniku wdrożenia do polskiego systemu prawa postanowień dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 roku zmieniającej dyrektywę 97/67/WE. Najważniejsze z nich to:

  • zniesienie dotychczasowego obowiązku uzyskiwania zezwolenia na realizację usług związanych z korespondencją o wadze do 50 gramów;
  • likwidacja usług zastrzeżonych dla Poczty Polskiej S.A., w szczególności w zakresie przesyłek o wadze do 50 gramów – co oznacza możliwość zaoferowania przez innych niż Poczta Polska S.A. operatorów pocztowych atrakcyjniejszych cen na przesyłki „lekkie”;
  •  likwidacja pojęcia operatora publicznego na rzecz operatora wyznaczonego na podstawie konkursu, który przeprowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Powyższe zmiany mają niemałe znaczenie dla jednego z klientów obsługiwanych przez Kancelarię – tj. PP Direct Post Sp. z o.o.

Comments are closed.