Dochodzenie odszkodowań

  • dochodzenie odszkodowań w sprawach wypadków komunikacyjnych;
  • reprezentacja w sporach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd w sztuce lekarskiej;
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym (przygotowawczym i sądowym).