Inne

  • prowadzenie postępowań eksmisyjnych;
  • dochodzenie odszkodowań od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego.