Obsługa podmiotów gospodarczych

  • bieżące doradztwo;
  • sporządzanie, opiniowanie umów, porozumień i innych dokumentów handlowych;
  • prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych;
  • reprezentacja pracodawców w sporach pracowniczych;
  • zakładanie spółek prawa handlowego;
  • przekształcenia spółek;
  • prawo zamówień publicznych.