Postępowanie administracyjne

  • reprezentacja przed organami administracji;
  • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych;
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • sporządzanie skarg na bezczynności organu oraz przewlekłość postępowania.