Prawo autorskie

  • reprezentacja twórców w zakresie naruszeń praw autorskich;
  • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i ochronę wizerunku;
  • przygotowywanie umów o przeniesienie praw autorskich, umów licencyjnych;
  • przygotowywanie umów o wykorzystanie wizerunku, grę aktorską itp.