Prawo pocztowe

  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania wpisu do rejestru operatora pocztowego;
  • reprezentacja przez Prezesem Urzędem Komunikacji Elektronicznej;
  • bieżące doradztwo – przygotowanie umów, regulaminów itp.;
  • sporządzenie planu działania w sytuacjach szczególnych zagrożeń;
  • ochrona danych osobowych;