Prawo pracy

  • reprezentacja pracowników i pracodawców w postępowaniach przed sądem pracy;
  • przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy i wynagradzania, oświadczeń o rozwiązaniu umów o pracę itp.