Prawo rodzinne

  • prowadzenie postępowań rozwodowych, spraw o podział majątku małżeńskiego, rozliczenia konkubinatu (postępowanie przesądowe i sądowe);
  • sprawy o alimenty, o uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów.